Bewonersinitiatief De Lichtenberg

Tijdens de commissievergadering Economische ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening presenteerde een groep bewoners van De Berg een eigen plan voor de invulling van de Lichtenberg locatie. Het huidige ziekenhuisterrein wordt, nadat de verplaatsing van het hospitaal naar de Maatweg een feit is, opnieuw ingericht. De raad heeft de betreffende wethouder al eerder opgeroepen de bewoners actief te betrekken bij de inrichting van het gebied.

Daar hebben de bewoners niet op willen wachten. Zelf hebben ze professionals, die ongetwijfeld uit eigen kring afkomstig zijn, met een aantal eigen wensen aan het werk gezet om daar met een goed doordachte visie een plan te schetsen. Eén van de belangrijkste wensen van de bewoners is het behouden van het groen in het gebied en het groene karakter van de wijk.

De complimenten vanuit de raad waren unaniem. Burgerparticipatie in optima forma. De opdracht aan wethouder Strengers was dan ook duidelijk. Dit plan moet terugkomen in de modellen die ons volgende maand worden voorgelegd.

Over één niet onbelangrijk aspect van het plan is nog onzekerheid. Wat gaat het kosten? Een zeer relevante vraag en ook met het antwoord zijn we er nog niet. We hebben namelijk afgesproken dat kosten en opbrengsten van de herontwikkeling van alle ziekenhiuslocaties (De Lichtenberg, St. Elisabeth en Maatweg) gelijk moeten zijn.

Met andere woorden: willen we op de ene plek meer groen, dan moet er op een andere plek meer gebouwd worden. Over de financiële haalbaarheid van dit plan op zichzelf kan nog niet veel gezegd worden en uiteraard hebben de omwonenden van de andere locaties gelijke wensen.

Overigens kan ik me nauwelijks voorstellen dat er geen definitief plan kan worden ontworpen dat binnen de contouren van het flexibel opgezette bewonersplan past.

Bovendien vind ik dat we dit soort initiatieven moeten belonen. En niet, zoals Van Wegen in de commissie zei, omdat het ons een hoop rechtszaken scheelt als we een door bewoners gesteund plan uitvoeren, maar omdat we de betrokkenheid van burgers blijvend nodig hebben.

Roland Offereins © 2014