UMTS

Gisteren meldde de de Amersfoortse Courant dat de tennisvereniging in Hoogland definitief afziet van het plaatsen van een UMTS installatie op haar terrein. Tijdens een ledenvergadering eind november stemde een meerderheid voor plaatsing, maar na veel protesten uit de buurt wordt daar nu toch vanaf gezien.Over dit onderwerp heb ik samen met collega Angeliek Noortman op 12 november schriftelijke vragen  gesteld. De mogelijke gevolgen van een UMTS mast zijn tweeledig. Enerzijds de gevolgen voor de gezondheid en anderzijds de uiterlijke consequenties en daar komt de welstandsnorm om de hoek kijken.

Omdat de nationale Gezondheidsraad geen reden ziet om onderscheid te maken tussen gewone GSM masten en UMTS palen, doet de gemeente dat ook niet. De beleidsregels die voor het bouwen van GSM en UMTS masten spitsen zich dus toe op de welstandscomponent. Voor gros van de masten is, mits ze aan die regels voldoen, ook geen bouwvergunning nodig.

Dat betekent dus dat de gemeente niet weet wanneer er waar mobiele telefonie-masten worden geplaatst en bezwaar maken bij de gemeente tegen te bouwen UMTS masten is op dit moment dan ook niet mogelijk. Bovendien wordt niemand, noch de plaatser van de mast, noch de grondeigenaar, verplicht de omgeving te waarschuwen wanneer plaatsing overwogen wordt.

Overigens is uit onderzoek van TNO gebleken dat er wel degelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen optreden. De resultaten waren in ieder geval voor de landelijke overheid reden om het UMTS beleid de komende tijd nog eens grondig tegen het licht te houden.

Omdat wij van mening zijn dat zolang de gevolgen nog niet goed in kaart gebracht zijn de gemeente heel zorgvuldig met deze zaken moet omgaan, hebben wij via onze schriftelijke vragen geprobeerd te bewerkstelligen dat de gemeente er voor zorgt dat bewoners in ieder geval vooraf geïnformeerd worden.

Of de gemeente dit zelf ter hand neemt of dat de plaatser verplicht is wat ons betreft niet het belangrijkste, beide opties hebben voor- en nadelen, maar wij vinden dat de bewoners, ook al kunnen ze dan formeel geen bezwaar maken, tenminste het recht hebben te weten wat er in hun omgeving staat te gebeuren.

En dat dat zin heeft is nu wel gebleken in Hoogland. Het protest heeft ervoor gezorgd dat de mast van de baan is. Dat gaat aanzienlijk sneller dan de beantwoording van onze vragen, want die laat nog altijd op zich wachten!

Roland Offereins © 2014