De wegen van Van Wegen zijn ondoorgrondelijk

BPA voorman Hans van Wegen is een bijzondere kerel. Vastbesloten als hij is om tegen alle misstanden in de stad ten strijde te trekken, gebruikt hij alle middelen om de aandacht te trekken. Een door hem veel gehanteerde tactiek is van een mug een olifant te maken. Hoewel dat soms vermoeiend is, is dat zijn goed recht. Want wie ben ik helemaal om voor hem uit te maken waar hij zich wel en niet druk om mag maken? Helaas lijkt het erop dat hij steeds onzorgvuldiger te werk gaat; de uitglijders stapelen zich de laatste tijd in hoog tempo op.

Ik ben ervan overtuigd dat hij daarmee zichzelf uiteindelijk het meeste schade mee berokkent, maar het schaadt mijns inziens ook het imago van de gemeenteraad; zeker als de overige leden het maar op z’n beloop laten. Ik schets u een paar voorbeelden van de laatste twee weken:

Tijdens de raadsvergadering van 30 november noemde hij wethouder Strengers een leugenaar. Strengers zou de status van een gebied rond een varkensbedrijf bewust verkeerd hebben weergegeven.

Toen tijdens de vergadering al duidelijk werd dat de wethouder het bestaande bestemmingsplan gebruikt had en juist Van Wegen een nog niet goedgekeurde nieuwe versie van het nieuwe plan gebruikte, bleek dat hij het juist was die de afgelopen tijd, al dan niet bewust, een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven.

Overigens voor hem geen reden om zijn verontschuldigingen aan te bieden, al zwakte hij zijn woorden af tot ‘onvolledige en onjuiste informatie’. Een mening die door geen enkele andere partij gedeeld werd, uiteraard.

In diezelfde vergadering bespraken we ook het nieuwe veiligheidsbeleid. Uiteraard was hij het ook daarmee niet eens. Zo vond hij dat bij de telefonisten van de politie geen mensen met een ‘exotische naam’ mochten werken, omdat oudere burgers dan veelal de telefoon meteen weer op de haak gooien in plaats van een incident te melden.

Met deze naar discriminatie riekende opmerking kreeg hij onbedoeld nog wat lachers op zijn hand. Het uitvergroten van kleinigheden mag dan zijn gewoonte zijn, soms heeft Van Wegen niet eens een mug nodig om er een olifant van te maken.

Onlangs verspreidde de BPA folders in het buurtje rond de Schimmelpenninckstraat waarin zij meldde dat zij de geruchten die in de buurt de ronde zouden doen dat de gemeente van plan zou zijn een drugsgebruikersruimte in de buurt in te richten ook hadden gehoord. De BPA zou er alles aan doen om dat tegen te gaan.

Overigens, van die onrust is mij niets bekend. In het wijkje wonen diverse familieleden, partijgenoten en kennissen van me die tot het verschijnen van de BPA folder van niets hadden gehoord. In de daaropvolgende commissievergadering met dit onderwerp bleek helemaal niets van de verdachtmakingen waar te zijn.

Vervolgens presteerden Van Wegen cs het ook nog om een tweede folder te verspreiden waarin zij suggereren dat doordat zij het onderwerp in de commissie hebben aangekaart de gebruikersruimte nu van de baan is.

Gisteren liep hij weer eens halverwege een vergadering weg, deze keer nadat hij zijn zegje had gedaan en hem duidelijk was geworden dat de meerderheid van de raad van plan is voor de komst van de disco aan de Westsingel te stemmen, waardoor vragen aan Van Wegen onbeantwoord bleven.

Ik hoop dat de BPA fractievoorzitter de kerstdagen gebruikt voor enige zelfreflectie, maar mocht dat niet het geval zijn dan zal ik zijn gedrag zeker aan de orde stellen tijdens het integriteitsdebat dat de gemeenteraad houdt in januari.

Dat Van Wegen met deze acties het risco loopt de risée in de raad te worden is tot daar aan toe maar het moet niet zo zijn dat zijn onbezonnen acties het aanzien van de gemeenteraad neerhalen.

Roland Offereins © 2014