Raadsvergadering

Op 18 november ontvingen we de eerste versie van de agenda van de raadsvergadering van vanavond. Heel bijzonder: er stonden geen reguliere onderwerpen op; slechts twee door de PvdA en VVD ingebrachte moties. Op de 18e sprak ik ’s avonds fractievoorzitter Smit van Leefbaar Amersfoort. Ik vroeg hem gekscherend of hij niet nog wat extra moties kon indienen omdat de agenda zo wel erg leeg was.

Hij nam mijn woorden blijkbaar ter harte; drie nieuwe moties van zijn hand stonden vandaag op de agenda. Bij de start van de vergadering sprak ik Smit aan; ik zei hem dat hij mijn woorden wel erg serieus had genomen.

Tijdens de vergadering besloot Smit zijn moties op te schorten; je zou haast denken dat hij zich weer wat van mijn woorden had aangetrokken.

Met de opschorting van twee van zijn moties ben ik trouwens erg blij; ze gingen over het vestigen van een disco in Amersfoort; Smit wil dat de gemeente zelf naar een locatie zoekt voor een disco in de binnenstad en dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt van een disco in Vathorst.

Op zich waardevolle initiatieven, maar het is hierbij natuurlijk wel relevant (voor zowel gemeente als potentiele ondernemers) of de geplande dansgelegenheid aan de Hellestraat doorgaat.

De discussie hierover naar aanleiding van de inspraakreacties die zijn ingeleverd, vindt plaats op 8 december; dan praten we hierover in de commissie en op 21 december moet de beslissing vallen in de Gemeenteraadsvergadering. Ik ben bang dat Smit zich dan minder van mijn woorden aantrekt dan nu het geval leek.

Amersfoort hoort, zeker gezien haar grootte, een disco in de binnenstad te hebben en het lijkt erop dat de dansgelegenheid na jaren van discussie gerealiseerd gaat worden in de oude Corso bioscoop. Het college stelt voor, naar aanleiding van de inspraakreacties, de Westsingel na 00.30 uur voor autoverkeer af te sluiten.

Een goed voorstel dat, mijns inziens, ook weer aangeeft dat de inspraak in Amersfoort bepaald geen wassen neus is. (Zie ook de discussie over de moskee in Liendert)
Omdat de laatste disco in de stad, PPM, al meer dan 10 jaar geleden de deuren sloot, is hier sprake van een, voor de jongeren in Amersfoort, heel belangrijke beslissing.

Roland Offereins © 2014