De SP in Amersfoort

Vandaag is de begroting voor 2005 t/m 2008 vastgesteld. Omdat er in Amersfoort vorig jaar een bezuinigingsronde is geweest, waren er in onze stad weinig pijnlijke maatregelen te nemen, zeker als je het vergelijkt met veel andere gemeenten in het land.Bovendien zijn de belangrijkste beslissingen tijdens de kadernotabespreking in het voorjaar al genomen. Door een kleinere bijdrage vanuit het Rijk zou er enorm op het armoedebeleid bezuinigd moeten worden.

Op initiatief van de VVD is toen besloten de OZB extra te verhogen om dit voor Amersfoort belangrijke beleid in stand te kunnen houden. Ook de SP steunde destijds dit initiatief.

Nu echter, bij de stemronde over de OZB verhoging, stemde de SP plotseling tegen. Het is voor de Amersfoortse SP fractie te hopen dat de landelijke partijtop hier geen lucht van krijgt. Nu is de SP in Amersfoort toch al een vreemde eend in de socialistische bijt.

Eén van de fractieleden, een ondernemer (!), rijd in een SUV (!!), die hij naar eigen zeggen nodig heeft vanwege zijn tweede huis in zuid Europa (!!!). Maar het stemgedrag van vanavond spant toch wel de kroon. Tegen een belastingverhoging zijn waarmee het armoedebeleid betaald wordt.

Mao draait zich om in zijn graf!

Roland Offereins © 2014