Peuterspeelzaal niet in lopend schooljaar sluiten

De lokale welzijnsorganisatie SWA die de de peuterspeelzalen in Amersfoort beheert heeft besloten een speelzaal in Nieuwland per 1 maar 2010 te sluiten. Ik pleit voor een zorgvuldige aanpak en roep de SWA op om de sluiting in de zomervakantie pas door te voeren.

De belangstelling voor peuterspeelzalen loopt fors terug. Door steeds frequenter gebruik van kinderopvang hebben steeds minder ouders behoefte aan de peuterspeelzalen als plek voor hun jonge kinderen om sociale vaardigheden met leeftijdgenootjes te ontwikkelen.

Dat daarom peuterspeelzalen de deuren sluiten en het aanbod geconcentreerd wordt is begrijpelijk. Ook de ouders van de peuterspeelzaal in Nieuwland hebben daar begrip voor.
Maar de SWA sluit peuterspeelzaal De Woelewal per 1 maart; dat is midden in het schooljaar en voor veel kinderen betekent dat de tweede verhuizing in korte tijd. 

Per 1 september 2009 zijn veel kinderen van een andere peuterspeelzaal ondergebracht in De Woelewal, omdat die zaal op die datum de deuren sloot. 

Veel ouders zijn boos dat ze nu gedwongen zijn weer met hun kind te verhuizen. Omdat veel kinderen op een andere peuterspeelzaal niet op dezelfde tijdstippen geplaatst worden levert dit ook nog eens allerlei praktische problemen op.

Ik heb daarom namens het CDA aan het college van B en W gevraagd om in te grijpen en ervoor te zorgen dat sluiting niet in het lopende schooljaar wordt uitgevoerd.

2 Comments

  1. Ik heb hierover contact gehad met SWA, voordat dit bekend is geworden. De speelzaal sluit om plaats te maken voor peuteropvang. Dat is mijns inziens een beter alternatief omdat de behoefte aan opvang groter is dan aan speeldagdelen. Maar wat mij verbaast en waar ik boos over kan worden is het volgende: De dagdelen zijn steeds twee aan elkaar gekoppelde dagen, bijvoorbeeld maandagmorgen en donderdagmiddag. Deze koppeling is voor ons niet werkbaar, vanwege onze werkdagen. Ik heb SWA gebeld en verzocht om de dagdelen in zulke gevallen flexibel te maken voor de ouders die daar behoefte aan hebben. Dat kon niet want zo zijn de regels. Mijn vraag is: voor wie is de PSZ in eerste instantie en met welk doel? Om SWA-regels toe te passen of om te voorzien in een behoefte? Ons kind was ingeschreven maar we hebben besloten geen gebruik te maken van PSZ, onder die voorwaarde. Erg jammer want ik kom terug op mijn vraag: voor wie is dat bedoeld? En is het niet mogelijk om op z’n minst de regels klein beetje aan te passen? Slecht van SWA!

  2. De peuterspeelzaal is bedoeld voor de sociale ontwikkeling van kinderen, niet als oplossing voor kinderopvang. De peuteropvang is dat wel en is daarom ook alleen toegankelijk voor kinderen van ouders die beiden werken.

    En dat is dus het probleem voor de huidige ouders. Die mogen vaak geen gebruik maken van de opvang omdat ze niet beiden werken, maar willen wel graag gebruik maken van de peuterspeelzaal.

    Ik ben het overigens helemaal met u eens dat de behoefte aan opvang veel groter is en heb dan ook geen bezwaar tegen het sluiten van De Woelewal. Ik vind het alleen een erg slechte zaak dat dat halverwege een jaar gebeurt. Zeker nu veel kinderen net verhuisd zijn van Het Molletje en nu weer moeten verkassen.

    Overigens is de SWA inmiddels weer in gesprek met de ouders om te zoeken naar een oplossing.

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014