Disco

Gisteren was ik bij een goede vriend die aan de Zuidsingel woont. Omdat dat in de buurt is van de beoogde locatie van de dansgelegenheid aan de Westsingel, had hij een flyer ontvangen van de stichting 3BA, Betere Bewoonbaarheid Binnenstad Amersfoort.In deze flyer roept 3BA de buurt op om inspraak-reacties in te sturen en zo bezwaar te maken tegen de discoplannen. Uiteraard is een inspraakronde onmisbaar in dit soort processen; een belangrijk instrument voor college en raad om de belangen van voor- en tegenstanders tegen elkaar te kunnen afwegen en wellicht de plannen te optimaliseren.

Helemaal mooi is het als tegenstanders (en ook voorstanders) zich verenigingen. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarbij dit tot een constructieve dialoog leidt die bovendien helpt bij een vlottere behandeling.

Daar is het 3BA echter duidelijk niet om te doen. In de flyer komen twee zinnen voor, die wat mij betreft in één een keer duidelijk maakt dat we op die constructieve dialoog niet hoeven te rekenen.

Allereerst schrijft 3BA het volgende: “De gemeente is verplicht rekening te houden met inspraak reacties, helaas niet om ze op te volgen”. Ik ga er maar van uit dat dit een poging tot humor is, want de onzinnigheid van deze opmerking zal een ieder duidelijk zijn.

Erger is de opmerking: “De gemeente is verplicht om op elke inspraakreactie schriftelijk te reageren : hoe persoonlijker en verschillender de reacties, hoe meer werk voor de gemeente”.

Wat mij betreft diskwalificeert 3BA zich met deze opmerking als serieuze gesprekspartner. Niet de kwaliteit van de inspraakreactie staat centraal, het doel is voornamelijk zand in de machine te strooien.

Veel mensen klagen (vaak terecht) over de traagheid van besluitvorming en de afhandeling van brieven e.d. Ook vinden veel Amersfoorters de lokale belasting aan de hoge kant. Blijkbaar wil 3BA daar graag haar steentje aan bijdragen. Misschien moeten we bij een volgende belastingverhoging op de aanslag de volgende tekst plaatsen: Deze verhoging werd mede mogelijk gemaakt door 3BA.

Roland Offereins © 2014