Parkeerproblemen wèl oplossen

Uit een peiling onder inwoners blijkt dat parkeerproblemen in Amersfoort zijn toegenomen. Een aantal maatregelen die het college onlangs heeft genomen maken die problemen nog erger, maar de klachten van bewoners vinden geen gehoor bij VVD-wethouder Luchtenveld. Hij is niet bereid om na te denken over het verbeteren van het parkeerbeleid.

In onlangs vastgestelde parkeerregels zijn grenzen opgelegd aan bedrijven. Het CDA stemde tegen, want veel bedrijven hebben door deze grenzen te weinig parkeerplaatsen.

Bedrijven mogen niet zomaar méér parkeerplaatsen aanleggen op eigen terrein. Als een bedrijf dat toch doet, dan moet het een forse boete betalen. Onlangs kreeg een bedrijf te horen dat de boete tot meer dan 200.000 euro zou oplopen.

Bovendien moeten de extra plekken publiekelijk toegankelijk zijn. Een bedrijf kan die eigen plekken dus niet vrijhouden voor klanten of medewerkers.

Vanzelfsprekend is geen enkel bedrijf bereid dergelijke voorwaarden te accepteren. Het gevolg is dat de klanten en medewerkers noodgedwongen op een andere plek in de stad parkeren, waardoor de parkeeroverlast in de omliggende buurten toeneemt.

Als een bedrijf bereid is extra plekken aan te leggen, dan zou de wethouder juist blij moeten zijn. Het verlicht de parkeerdruk in de buurt. Bovendien, waar bemoeit de wethouder zich mee? Het gaat om eigendom van de bedrijven zelf!

Het nieuwe beleid van VVD wethouder Luchtenveld zou parkeerproblemen moeten oplossen, maar het tegenovergestelde is het geval.

De wethouder is blind voor de problemen van zijn beleid en zelfs  de uitkomsten van de peiling onder de bewoners zijn voor hem geen reden nog eens goed na te denken over het parkeerbeleid. 


Het CDA vindt het juist wel hard nodig om de parkeerproblemen aan te pakken en daarom hebben wij gevraagd om een evaluatie van Luchtenveld’s beleid.

Roland Offereins © 2014