Laatste kans voor coffeeshops bij scholen

In 2011 worden coffeeshops die te dicht bij scholen staan gesloten. Alem aan de Schimmelpenninckstraat en Freetime aan de Van Galenstraat hebben nog een jaar om te verhuizen.

Sinds ik gemeenteraadslid ben strijd ik al tegen coffeeshops die te dicht bij scholen staan. Daarom zijn op mijn voorstel in 2006 de regels aangepast. Voorheen mochten coffeeshops wel bij basisscholen staan. De reden dat Alem en Freetime nog open zijn is omdat burgemeester Van Vliet ze niet wilde sluiten.

Zij vindt dat nieuwe coffeeshops zich aan de regels moeten houden, maar dat de bestaande shops er niet aan hoeven te voldoen. Een uiterst kromme redenering, maar helaas kan de gemeenteraad haar niet anders dwingen. Zij heeft vanuit de wet een eigen bevoegdheid.

Ook als dat niet zo was dan nog zou dat in Amersfoort niets veranderen. Een grote meerderheid van PvdA, VVD, Groenlinks, JA/D66 en SP vindt het prima dat Alem en de St. Jorisschool gezamenlijk een schoolplein delen.

Toen bij de totstandkoming van het huidige kabinet bleek dat ook PvdA (landelijk wel!) en CU voor het verwijderen van coffeeshops bij scholen bleken, heb ik aan Balkenende gevraagd om eens een kijkje te nemen bij Alem.

Dat gebeurde in 2007 en vervolgens heeft de regering geregeld dat nergens meer coffeeshops bij basisscholen mogen blijven bestaan.

Een verstandig besluit. Het gebruik van softdrugs begint op steeds jongere leeftijd: 2% van jongeren van 12 jaar heeft al eens een joint gerookt.

De concentratie van actieve stoffen is bijna 30 maal zo hoog als in de eerste joints die types als Hedy d’Ancona en andere beleidsmakers die het huidige liberale beleid ontworpen, in de jaren ‘70 rookten. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege softdruggebruik is de afgelopen jaren zorgwekkend gestegen.

Vrijheid is een groot goed, dus ik zal nooit pleiten voor het sluiten van alle coffeeshops, zolang het Nederlandse beleid ze toestaat en ze geen te grote criminele hotspot worden.

Wie ouder is dan 18 heeft het recht zelf te beslissen of hij wel of geen softdrugs gebruikt. Minderjarigen moeten echter zoveel mogelijk gevrijwaard blijven van drugs.

Als compensatie voor de in 2006 ook voor basisscholen ingestelde afstandsregel, heeft de gemeenteraad, tegen de zin van het CDA, op andere onderdelen de vestigingscriteria versoepeld. Toch werkten de eigenaren van Alem en Freetime tot nu toe niet mee aan een verhuizing.

Wat mij betreft hoeven de coffeeshops ook niet meer op medewerking van de gemeente te rekenen. Die kans is er de afgelopen drie jaar geweest. Er is geen gebruik van gemaakt.

Voor de ouders van de kinderen op de Michaëlschool en de St. Jorisschool en de directe omwonenden is het nog één jaar volhouden. Maar in januari 2011 bent u van ze af!

9 Comments

 1. U bent wel voor gedogen van strafbare feiten, hoe krom kan het zijn? De weedteelt is een gevolg van de vraag in de coffeeshop. De weetteelt is illigaal tot aan de achterdeur van de coffeeshop, om aan de voordeur wel verkocht te mogen worden???? Dat noemen we in Nederland gedogen en juist daar begint de verloedering van de rechtstaat. Gewoon sluiten en een iedere beschermen tegen drugs. Van halfzachte standpunten hebben we genoeg.

 2. Legaliseren van de aanvoer van de softdrugs via de achterdeur, gelijk reeds inhet verleden de alcohol consumptie is gelegaliseerd, is ook een goede CDA oplossing. Geeft gelijk minder criminele activiteiten in deze.

  De gevestigde politieke, ook CDA, orde praat niet graag over het grote percentage alcohol ge(mis)bruik. Dat feit ligt vele malen hoger dan het softdrugs gebruik. Verwijderen van de coffeeshops is een goede zaak.

 3. @ Hein van Wegen:
  In tegendeel, het CDA heeft erg aangedrongen op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Kijkt u mijn uitspraken hierover in de betreffende raadsdebatten er maar op na!

  @ Kees,

  Ik ben helemaal niet voor gedogen, maar het Nederlandse drugsbeleid is wat het is. Lokaal in Amersfoort alle coffeeshops verbieden is niet de oplossing.

 4. Qt “Vrijheid is een groot goed, dus ik zal nooit pleiten voor het sluiten van alle coffeeshops, zolang het Nederlandse beleid ze toestaat en ze geen te grote criminele hotspot worden”

  Je zult nooit pleiten voor het sluiten van alle coffeeshops. Dan ben je dus een persoon die het gedogen ondersteund, en daarmee de criminaliteit laat voort bestaan.

  Of zeg je? ik ben er wel tegen, maar kan er niks aan doen ivm landelijke richtlijnen en politieke meerderheden. Dan geef je aan waar jou voorkeur ligt. BPA programma al uitgelezen?

  gr kees

 5. Als we spreken over slechte verleidingen waar onze jeugd aan blootgesteld wordt en als we kijken naar de echte problemen waarmee grote groepen van onze kinderen worden geconfronteerd, dan moeten we de kruistocht van Roland Offereins als een onderneming zien met uitsluitend enige symbolische betekenis.

  Alcohol, alcohol en alcohol. Dat zijn de bedreigingen 1, 2 en 3 voor onze kinderen.

  Vergis je niet: ik onderschat de schadelijke effecten van softdrugsgebruik niet. Ook ik heb me laten vertellen dat “softdrugs” vandaag de dag aanzienlijk sterker zijn dan de stickies uit de seventees. Ik pleit dan voor een legalisering van de aanvoer van cannabis waarbij de werkzame stof aan door de overheid vastgestelde randvoorwaarden moet voldoen. En aanleverende bedrijven moeten daar gewoon een vergunning voor hebben. Wat bereik je hiermee? Je vermindert de greep van de criminaliteit op de softdrugshandel. En je beheerst de kwaliteit (sterkte) van de werkzame stof. Lossen we hier alle problemen mee op? Zeker niet. Het beste is natuurlijk wanneer je helemaal geen drugs gebruikt. MAAR DAT NASTREVEN IS EEN ILLUSIE. Zolang mensen bestaan gebruiken ze hallucinerende middelen. Hen enige wat we als samenleving kunnen doen is daar beheerst en deskundig mee omgaan.

  Het wordt weer verkiezingstijd. En dan wordt het voor het CDA weer coffeeshop-wegjaagtijd. Behalve dat we hiet uitsluitend een symbolische waarde aan kunnen toekennen, begint het ook iets van een terugkerend ritueel te worden. Heeft wel iets charmants over zich!

 6. Jammer Edwin, dat je niet eens de moeite neemt om mijn verhaal te lezen, en alleen op de kop reageert. Ik schrijf nadrukkelijk dat ik niet alle shops weg wil hebben, maar alleen die bij scholen. Daar heb je zelf nota bene ook voor gestemd in 2006!

  Natuurlijk maak ik me ook zorgen om alcoholgebruik onder jongeren. Vorig jaar oktober heb ik daar nog het nodige over gezegd. Zie mijn bericht in het AD.

  Overigens ligt in beide gevallen de eerste verantwoordelijkheid natuurlijk bij de ouders. Liefst zou ik de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik naar 18 jaar verhogen, dat geeft ruimte om effectiever op te treden.

  Wat een onzin overigens dat je het ene probleem niet mag aanpakken omdat een ander probleem niet is opgelost.

  Hoe zou je het vinden als de politie zich niet meer zou bekommeren om een woninginbraak of autodiefstal totdat ze de straatroven in Park Schothorst hebben opgelost?

  Je kunt toch niet tegen de ouders van de kinderen die op scholen die bij coffeeshops zeggen: u hebt helemaal gelijk, die shops zitten daar verkeerd, maar we gaan ze pas weghalen als het alcoholgebruik onder kinderen fors is gedaald? Wat een onzin!

 7. Roland, ik heb destijds van harte gestemd voor het vewijderen van coffeeshops bij scholen. Ik heb daar in mijn fractie hard aan getrokken. Mijn punt is dat je het niet daarbij kunt laten. De wens om coffeeshops bij scholen te verwijderen is maar één kant van het verhaal. Ik vind dat we pas goed bezig zijn als we van een coffeeshop die weg moet meteen aangeven naar welke locatie hij verplaatst moet worden. We moeten dus tegen die ouders zeggen: zodra we een andere locatie voor die coffeshop hebben gevonden gaan we hem weghalen. Dan praat je over coffeeshopbeleid.

  En natuurlijk moet je ene niet laten wanneer je het andere moet doen. Maar mijn punt is dat de insteek van het CDA (zowel landelijk als lokaal) een strijd tegen coffeeshops is en een waarschuwend vingertje tegen alcoholgebruik. Terwijl de urgentie andersom is.

 8. @Edwin,

  Daarin zit de kern van het verschil tussen PvdA en CDA.

  Jij geeft de voorkeur aan behoud van de coffeeshops boven de veiligheid van de kinderen. Ik wil de coffeeshop sowieso weg bij de scholen en als het kan een andere plek geven.

  Dus: veiligheid eerst, dan gebruik faciliteren (zolang wettelijk toegestaan). Zo moet het ook zijn bij alcohol overigens.

 9. Roland, “veiligheid van kinderen” en “behoud van coffeeshops” zijn niet met elkaar in tegenspraak. Dat maakt het probleem juist zo lastig. Ook ik stel de veiligheid van kinderen, en in bredere zin: jongeren, bovenaan.

  Maar juist in het belang van die veiligheid zijn coffeeshops noodzakelijk. En bij voorkeur niet binnen 250 meter van een school. Dus daarom is mijn insteek: pas een coffeeshop verwijderen wanneer er een andere lokatie voor is.

  Want de ouders van de St. Jorisschool, de Michaëlschool komen van een koude kermis thuis wanneer – gelukkig – de twee in de weg liggende coffeeshops verwijderd zijn en vervolgens – helaas – rondom schoolpleinen drugdealers gaan rondhangen.

  Dus wat ons bindt is het doel om de veiligheid van onze jeugd te waarborgen. Wat ons scheidt is de manier om dat te bereiken.

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014