Moskee in Liendert

Naar verwachting zal de gemeenteraad eind september een definitief besluit over de nieuw te bouwen moskee in Liendert nemen. Bijzonder is de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen. Met name de manier waarop het gemeentebestuur de inspraak en participatie van burgers over de in Liendert geplande moskee heeft vormgegeven is de moeite van het memoreren waard. Op initiatief van ‘onze’ wethouder, Mirjam van der Weg, is gekozen voor het opstellen van een convenant tussen het bestuur van de moskee en de bewoners in de wijk.

Bewust is er door de gemeente voor gekozen om zich met dit onderdeel van het traject zo min mogelijk te bemoeien, zodat beide partijen zelf aan het wederzijdse vertrouwen konden werken. Dit lijkt zeer goed gelukt.

Een ander deel van dit plan was een informatieavond waarbij het bestuur van de moskee zelf aan omwonenden hun plannen met de moskee voorlegden.

Nu het inspraaktraject is afgerond zal in de komende commissievergadering het uiteindelijke plan door de gemeenteraadsleden van commentaar worden voorzien. Wat mij betreft is een pluim voor de gemeentelijke aanpak hier op zijn plaats.

Nu zult u denken, die Offereins is niet objectief, het is tenslotte de eigen CDA wethouder die hij de loftrompet steekt. Dat is waar, maar gelukkig heb ik de G26 aan mijn zijde. Deze club waarin de grootste 26 gemeenten van ons land (met uitzondering van de grote vier) vertegenwoordigd zijn, waardeerde dit plan tijdens de jaarlijkse conferentie met de tweede prijs.

Alle gemeenten hadden een project met een aansprekende en vernieuwende aanpak ingestuurd. Buiten het stadhuis hoor je nog weleens dat inspraak in Amersfoort een wassen neus is. Ik ben het daar niet mee eens, maar ook de skeptici zullen moeten beamen dat dit proces een uitstekend voorbeeld is van hoe inspraak hoort te verlopen.

Natuurlijk, niet iedereen zal tevreden zijn met het uiteindelijke plan, maar dat is sowieso ondenkbaar en zeker bij een zo delicaat onderwerp als dit. En deze keer is betrokkenen gedurende het inspraaktraject een goede kans geboden om deel te nemen aan het overleg en invloed uit te oefenen op het resultaat.

Bovendien hebben de bewoners en moskeebestuurders met het convenant een document waarmee ze elkaar stimuleren om de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren en na te leven.

Wat mij betreft een methode die als voorbeeld voor toekomstige inspraakprocedures zou moeten gelden.

Roland Offereins © 2014