Iedereen profiteert van nieuwe westelijke rondweg

De nieuwe westelijke rondweg die het CDA voorstelt is veiliger, beter voor de natuur, geeft minder overlast voor bewoners en zorgt voor minder files en meer banen. Vandaag presenteerde het CDA zijn plan voor een verbeterde ontsluiting van het verkeer aan de westkant van de stad.

Het CDA kiest voor een weg met twee keer één rijstrook, van de Amsterdamseweg naar de Stichtse Rotonde, zonder op- en afritten. De weg gaat langs het spoorwegemplacement, over het spoor en het zuidelijke deel van de BW laan en sluit aan op de huidige Daam Fokkemalaan.

Ingewikkeld is de aansluiting van de rondweg op de Amsterdamseweg. De ideale situatie is één rotonde, met als aftakkingen Amsterdamseweg, Birktstraat, BW laan en de nieuwe rondweg.

Dat zou kunnen door de nieuwe weg eerst langs het spoor onder de Amsterdamseweg door te laten lopen en dan met een lus op het huidige kruispunt te laten eindigen. Wellicht is het ook mogelijk om een deel van de huidige Soesterweg ten westen van het spoor te gebruiken. Deskundigen moeten daar op studeren.

Belangenclub SGLA heeft eerder laten weten niets van te zien in het verbeteren van de bereikbaarheid in dat gebied. Zelfs het vervangen van de gevaarlijke spoorwegovergang op de BW-laan is voor de club onbespreekbaar.

Maar in 2020 wordt het spoor vier banen breed. Dan is de ProRail verplicht om de kruising te vervangen door brug of tunnel. Wanneer alleen de spoorkruising wordt vervangen en de rest van het traject blijft zoals het is, dan heeft de SGLA gelijk. 


Meer verkeer op de BW-laan is slecht voor de natuur daar. Daarom moet de rondweg ook niet over de BW-laan lopen, maar langs het spoor, achter Bokkeduinen langs.

Het CDA plan heeft vijf belangrijke voordelen: het is veiliger, geeft minder overlast, is beter voor de natuurgebieden Birkhoven en Bokkeduinen, zorgt voor minder files en is goed voor de economie van Amersfoort.

Veiliger
De route is een stuk veiliger zonder spoorovergang. Veel mensen rijden – licht geërgerd door de lange files – vaak toch nog even door als het sein al op rood staat.

Minder overlast
Wanneer de weg langs het spoor wordt aangelegd bundel je twee mogelijke bronnen van geluidshinder: spoor en weg. Dat beperkt de overlast.

Beter voor natuurgebieden
Omdat de BW-laan in het CDA plan van beide kanten doodloopt rijden er veel minder auto’s over. Het spitsverkeer verdwijnt en buiten de openingstijden van de dierentuin is er praktisch geen verkeer. Dat zorgt voor een betere verbinding tussen de natuurgebieden aan beide zijden van de BW-laan.

Minder files
De CDA oplossing zonder op- en afritten zorgt voor een betere doorstroming, maar gebruikt niet veel meer asfalt. De A1 en A28 worden verbreed, waardoor de doorstroming op knooppunt Hoevelaken fors verbetert. Het is dus niet interessant voor sluipverkeer om het knooppunt zo te omzeilen. Bovendien: voor de route van Utrecht naar Hilversum ga je niet via A1/A28, zelfs niet als je in Amersfoort kunt afsteken.

Goed voor de economie
Het gaat dus vooral om lokaal verkeer dat van en naar Amersfoort moet. Forensen die de stad verlaten profiteren, maar een betere weg is ook hard nodig voor de economie van Amersfoort. 


Industrieterrein De Isselt, maar ook de binnenstad wordt er beter bereikbaar door. Plekken waar veel Amersfoorters werken. Bedrijven die daar zitten hebben last van de slechte bereikbaarheid. Ons plan levert dus meer banen op.

Het plan biedt dus veel voordelen. Nog eentje: het geld is er al! Onlangs is besloten veel geld vrij te maken in de regio voor het oplossen van allerlei verkeersproblemen. Voor dit deel van Amersfoort wordt 80 miljoen euro gereserveerd.

Amersfoort aarzelt al veel te lang. Het is tijd om knopen door te hakken.

Naschrift: Op veler verzoek hierbij een plaatje van het CDA plan. Let op: De aansluitingen op Stichtse Rotonde en Amsterdamseweg zijn slechts suggesties en maken geen onderdeel uit van het plan.


Klik hier voor de plattegrond (groot formaat).

2 Comments

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014