Gemeentelijke reservepotjes opheffen

Het gemeentelijk beleid is opgedeeld in verschillende programma’s en deelprogramma’s Elk van deze onderdelen heeft een eigen reservepotje voor onvoorziene zaken. Bij de begroting stel ik voor deze potjes samen te voegen en te halveren. Dit levert veel geld op. Waarschijnlijk steunt een meerderheid van de raad mijn voorstel.

Omdat de gemeentelijke inkomsten fors teruglopen heeft het college van burgemeester een aantal bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen euro. De gemeenteraad vergadert hier op 3 en 10 november over.

Iedereen rekent erop dat er volgend jaar nog meer bezuinigingen nodig zijn. Het Rijk gaat veel minder geld aan de gemeenten uitkeren. Wethouder Hekman van financiën zegt dat na de bezuiniging van 10 miljoen de rek uit de begroting is. De gemeenteraad moet beleid gaan schrappen, wanneer er nog meer bezuinigd moet worden, volgens Hekman.

Ik ben van mening dat er nog wel degelijk geld in de begroting te vinden is, zonder te snijden in beleid. Daarom heb ik namens het CDA voorgesteld om flink op de reservepotjes te bezuinigen. Mijn verwachting is dat dit miljoenen kan opleveren.

Om inzicht te krijgen in de totale omvang, heb ik aan Hekman gevraagd om alle stelposten in beeld te brengen. Die vraag heeft de wethouder niet willen beantwoorden. Een accountantsonderzoek moet, na de begroting, duidelijkheid verschaffen.

Zo lang kunnen we niet wachten. Onze opdracht aan het college is dan ook om vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek een bezuiniging van 2 miljoen euro op de reservepotjes door te voeren.

Roland Offereins © 2014