Wethouder houdt culturele industrie aan de subsidiepomp

De nieuwe evenementennota roept veel controverse op. In de nota is de typische PvdA staatsbemoeienis weer terug te vinden, die de cultuurindustrie in Nederland en ook in Amersfoort al jaren verlamt. De kans om een plekje voor een evenement te vinden is veel kleiner als je niet door de gemeente gesubsidieerd wordt.

Op 13 oktober bespreekt de gemeenteraad de evenementennota. Het hete hangijzer is vast het voorstel van PvdA wethouder Kruyt om Stadspark Schothorst vaker als evenementlocatie in te zetten. Daarover schrijf ik een volgende keer.

Nu wil ik het hebben over een opvallende zin uit de nota, die bepaalt welk evenement voorrang krijgt wanneer er meerdere aanvragen voor dezelfde plek en datum zijn. Op pagina 10 staat: “Evenementen die meerjarig door de gemeente Amersfoort worden gesubsidieerd krijgen de eerste prioriteit. Vervolgens geven we prioriteit aan incidenteel gesubsidieerde evenementen
[…]”

Dat betekent dus, dat een evenement dat vollédig betaald wordt door particulieren en ondernemers en dus geen belastinggeld kost, achter het net vist als een evenement mèt subsidie een aanvraag voor dezelfde locatie en datum doet.
De wethouder is blijkbaar bang dat hij het subsidiegeld niet kwijtraakt. Het is een typische PvdA houding om zoveel mogelijk een vinger in de pap te hebben bij alles wat er in de stad gebeurt.

Het zou precies andersom moeten zijn. Ik vind dat wanneer een evenement zonder staatssteun, volledig particulier betaald, kan bestaan, heeft het zoveel draagvlak in de samenleving dat het voorrang krijgt boven evenementen die zonder geld van de overheid het hoofd niet boven water houden.

Het Dorpsfeest Hoogland en VathorstNOW! zijn subsidievrij, maar razend populair. Als het aan Kruyt ligt sluiten ze achter in de rij aan.

Subsidies zijn een noodzakelijk kwaad. Wanneer vanuit de samenleving voldoende divers particulier gefinancierd aanbod is, dan is subsidie overbodig en verspilling van belastinggeld.

Als je op voorhand al voorrang geeft aan gesubsidieerde activiteiten, sla je nieuwe initiatieven op voorhand dood, òf in het keurslijf van het gemeentelijk beleid. Het gevolg is een subsidieverslaafde sector. Dat is precies wat er al jaren in Amersfoort in de culturele industrie gebeurt. Het streven moet zijn dat de cultuur in Amersfoort juist minder afhankelijk van
de gemeente wordt.

Van deze PvdA wethouder hoeven we dat helaas niet te verwachten. Het signaal aan de cultuurmakers is duidelijk: hou je aan het beleid van de gemeente. Je krijgt niet alleen geen subsidie, maar je staat ook achteraan in de rij als het om een locatie voor je evenement gaat.

Roland Offereins © 2014