Kandidaat leider PvdA: Amersfoorters moeten betalen voor financiële tekorten bij gemeente

PvdA raadslid Edwin Hinloopen maakte vandaag zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de PvdA bekend (zie: http://tinyurl.com/lj7dv4 ). Hij gaf meteen aan hoe hij de kosten van de crisis wil betalen: hogere belastingen voor de Amersfoorters. Een andere reden voor zijn kandidatuur is de problemen met huurhuizen in de stad.

In de afgelopen economisch goede jaren zijn de inkomsten en dus ook de uitgaven van de overheid fors gegroeid. Nu de inkomsten teruglopen vanwege de crisis is het noodzakelijk de uitgaven terug te schroeven. Maar Hinloopen doet liever een beroep op de portemonnee van de Amersfoorters.

Dat is de gemakkelijkste weg; je laat je problemen door een ander oplossen. De crisis treft echter niet alleen de overheid, ook burgers krijgen het financieel een stuk moeilijker. Het is dus onverantwoord om de problemen op de Amersfoorters af te wentelen.

Hinloopen loopt niet alleen weg voor de problemen, hij ziet ze ook niet aankomen. Het nieuwe, experimentele huursyteem Huur op Maat, waarbij de huurprijs van een woning hoger is naarmate je inkomen groeit, zorgt ervoor dat niemand meer een nieuwe woning wil huren. Dat betekent dat er geen woningen meer vrijkomen en de wachtlijst in Amersfoort dramatisch lang is geworden.

Dat is niet zo verwonderlijk en ik heb daar namens het CDA voorafgaand aan het experiment uitgebreid voor gewaarschuwd (zie: http://tinyurl.com/n2u38t ). Vrijwel iedereen die volgens het oude systeem huurt, gaat er fors op achteruit als hij verhuist. Het was van tevoren dus te verwachten dat iedereen blijft zitten waar hij zit.

De kans om op lokaal niveau inkomenspolitiek te bedrijven, maakte de PvdA echter blind voor de risico’s. Nu zitten we in Amersfoort echter met de gebakken peren.

U bent gewaarschuwd!

3 Comments

 1. Hoi Roland,

  Huur op maat is inderdaad een ramp. Niet alleen wordt de sociale huurmarkt op slot gezet, ook worden een groot aantal woningen zo duur dat ze niet meer kunnen worden toegerekend aan aan sociale huurvoorraad. De SP heeft ook gewaarschuwd, zowel lokaal als landelijk dat Huur op maat een problemen zou geven. Helaas Roland heeft de regering, waarin ook het CDA zit, ja tegen Huur op maat gezegd. Onze 2e kamerfractie heeft ook gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van Huur op maat.
  Advies ff dhr. Balkenende bellen en hem vertellen dat Huur op maat moet stoppen gezien de ellende die het met zich mee brengt. Dus niet wijzen naar anderen(Hinloopen), dat is te makkelijk, maar zelf actie ondernemen. Of is het CDA Amersfoor niet mede verantwoordelijk wat het CDA in Den Haag doet?

  Vriendelijke groet,

  Geert Groeneveld

 2. Beste Geert,

  Bij deze beslissing is het CDA Amersfoort inderdaad niet betrokken. Maar ik heb natuurlijk wel degelijk aan mijn Haagse collega’s aangegeven dat Huur op Maat een slecht plan is.

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014