PvdA/GL/CU vergeten inwoners bij ‘oplossing’ Weggeeftuin

Ik ga het in deze column eens opnemen voor de SP. Gisteren is het voorstel van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, waarin zij de voorwaarden beschreven waaronder de mensen van de natuurtuin en de weggeefwinkel in De Koppel hun initiatief konden voortzetten, weggestemd met 16 tegen 19 stemmen.
 Deze partijen leggen de schuld bij de SP, maar hebben het aan zichzelf te wijten dat er nu geen oplossing is voor het behoud van de Weggeeftuin, zoals de combinatie van deze twee bewonersinitiatieven wordt genoemd. Wanneer het voorstel van de drie zou zijn aangenomen zouden de mensen van de Weggeeftuin daar niet mee zijn geholpen.

Een klassieke fout die PvdA, GroenLinks en ChristenUnie maakten: net zolang zoeken en sleutelen aan een compromis, totdat je denkt een meerderheid te hebben in de politieke arena, maar totaal over het hoofd zien dat de mensen waarom het gaat, niets aan dat compromis hebben.

Eén telefoontje naar de initiatiefnemers van de Weggeeftuin had de partijen geleerd dat het compromisvoorstel niet werkbaar was.

Het CDA heeft net als de Socialistische Partij tegen het voorstel gestemd. Wij hebben de mensen van de Weeggeeftuin gevraagd of we dit compromis moesten steunen. En als ze dat hadden gewild, dan hadden we dat gedaan. Voor ons is de inzet van deze betrokken stadgenoten bij dit initiatief essentieel voor het slagen. Zonder dat is het gedoemd te mislukken.

De publieke tribune was tijdens behandeling van het PvdA/GL/CU gedrocht gisteravond angstvallig leeg. Niet omdat het zo laat op de avond was, maar omdat het voor de initiatiefnemers niets uitmaakte of het voorstel het wel of niet zou halen. Met de beschreven voorwaarden konden zij niet uit de voeten.

Hun inzet voor de buurt, hun maatschappelijke betrokkenheid, hun poging de stad een beetje mooier en beter te maken, het is onvoldoende gewaardeerd en gehonoreerd door de PvdA, Groenlinks en de Christenunie.

Deze partijen wilden in verkiezingstijd mooie sier maken met een schijnoplossing voor de weggeeftuin.  De mannen van de SP hadden groot gelijk niet mee te werken aan de op gebakken lucht gebaseerde schaamlap van een voorstel.

Roland Offereins © 2014