afval

De fut is er uit bij het college

Goed 8 maanden na de start lijkt dit college er al niet veel zin meer in te hebben. Het college wil nog snel een paar stippen op de kaart van Amersfoort zetten, maar dat was het wel. Maar er is nog genoeg te doen. De leegstand op bedrijfsterreinen is ongekend hoog; verloedering dreigt, nee, gebeurt al. […]

Belastingverhogingen stapelen zich op, met dank aan de VVD

Het college heeft aangegeven hoe ze de extra wensen van Amersfoort bij de herinrichting van Knooppunt Hoevelaken wil gaan betalen. De belastingbetaler is vooral de dupe.De VVD betaalt een hoge prijs voor deelname aan de nieuwe coalitie. Maar wel over de rug van de Amersfoorters. Voor een tunnel en een extra halve wethouder moeten de […]

Forse belastingverlaging door eerlijker systeem

Deze week zijn de nieuwe tarieven vastgesteld voor de lokale belastingen. Door nieuwe regels over de afvalstoffenheffing die enkele jaren geleden zijn opgesteld is het bedrag veel lager dan vorig jaar. Gezinnen in huurwoningen betalen gemiddeld 8,5% minder dan vorig jaar!De lokale belastingen bestaan uit drie onderdelen: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerend zaakbelasting. Deze ozb wordt […]

Gemeente valt bewoners lastig met verplichte plasticscheiding

In Nieuwland is de gemeente een proef gestart met een extra vuilcontainer voor plastic afval. Hoewel bewoners plastic ook kunnen wegbrengen naar de her en der geplaatste verzamelcontainers en vuilverwerkers tegenwoordig prima in staat zijn om plastic van het restafval te scheiden, verplicht de gemeente de inwoners nòg een kliko toe te voegen aan het […]

Roland Offereins © 2014