begroting

De fut is er uit bij het college

Goed 8 maanden na de start lijkt dit college er al niet veel zin meer in te hebben. Het college wil nog snel een paar stippen op de kaart van Amersfoort zetten, maar dat was het wel. Maar er is nog genoeg te doen. De leegstand op bedrijfsterreinen is ongekend hoog; verloedering dreigt, nee, gebeurt al. […]

Samen maken we Amersfoort

Vandaag spreek ik namens het CDA tijdens de algemene beschouwingen voor de begroting voor 2011-2014 de volgende bijdrage: Amersfoort is een stad in verandering. Stond onze stad de afgelopen decennia in het teken van groei; nu is het eind van die groei in zicht. De komende decennia is het onderhouden van de stad de grootste […]

Roland Offereins © 2014