belasting

OZB, hoe zit dat?

Je huis is minder waard geworden, en toch moet je meer OZB betalen. Hoe kan dat toch? Zijn die politici en ambtenaren zo inhalig, of zit het anders?

De fut is er uit bij het college

Goed 8 maanden na de start lijkt dit college er al niet veel zin meer in te hebben. Het college wil nog snel een paar stippen op de kaart van Amersfoort zetten, maar dat was het wel. Maar er is nog genoeg te doen. De leegstand op bedrijfsterreinen is ongekend hoog; verloedering dreigt, nee, gebeurt al. […]

Belastingverhogingen stapelen zich op, met dank aan de VVD

Het college heeft aangegeven hoe ze de extra wensen van Amersfoort bij de herinrichting van Knooppunt Hoevelaken wil gaan betalen. De belastingbetaler is vooral de dupe.De VVD betaalt een hoge prijs voor deelname aan de nieuwe coalitie. Maar wel over de rug van de Amersfoorters. Voor een tunnel en een extra halve wethouder moeten de […]

Forse belastingverlaging door eerlijker systeem

Deze week zijn de nieuwe tarieven vastgesteld voor de lokale belastingen. Door nieuwe regels over de afvalstoffenheffing die enkele jaren geleden zijn opgesteld is het bedrag veel lager dan vorig jaar. Gezinnen in huurwoningen betalen gemiddeld 8,5% minder dan vorig jaar!De lokale belastingen bestaan uit drie onderdelen: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerend zaakbelasting. Deze ozb wordt […]

Samen maken we Amersfoort

Vandaag spreek ik namens het CDA tijdens de algemene beschouwingen voor de begroting voor 2011-2014 de volgende bijdrage: Amersfoort is een stad in verandering. Stond onze stad de afgelopen decennia in het teken van groei; nu is het eind van die groei in zicht. De komende decennia is het onderhouden van de stad de grootste […]

Je krijgt in Amersfoort meer, voor minder geld.

Gisteren was het slotdebat van de lijsttrekkers in de Joriskerk. Daar kreeg ik de vraag op welk behaald resultaat ik het meest trots ben. Natuurlijk ben ik blij dat dankzij de inzet van het CDA de coffeeshops bij scholen na jaren van strijd eindelijk verdwijnen aan het eind van dit jaar. Ik vind het heel […]

Oppositie met mond vol tanden

Het verantwoordingsdebat over de afgelopen jaar liep uit op een beschamende vertoning. De drie oppositiepartijen SP, Jouw Amersfoort en BPA hadden vrijwel niets in te brengen. Begrijpelijk, want het gaat in Amersfoort heel goed. Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel eens iets fout gegaan. Maar er is ook veel bereikt. Gelukkig herkennen de Amersfoorters […]

Een leefbare stad voor iedereen

Hierbij de tekst van mijn toespraak van vandaag bij de behandeling van de resultaten van het coalitieakkoord 2006-2010. Ik heb maar drie (!) minuten spreektijd. Dus ik heb maar een klein deel van de resultaten aan bod laten komen.StadsvernieuwingUit onderzoek blijkt: de meeste Amersfoorters zijn steeds tevredener over hun stad. Wie de situatie in bijvoorbeeld […]

Iedereen doet mee

Vandaag spreek ik rond 18.15 uur mijn speech uit tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor 2010. Hierbij de tekst van mijn toespraak.De begroting die voor ons ligt is de begroting van 2010 tot 2013. Maar eigenlijk gaat deze begroting niet verder dan volgend jaar. Het college heeft bezuinigingsvoorstellen gedaan voor een bedrag van […]

Wethouder houdt culturele industrie aan de subsidiepomp

De nieuwe evenementennota roept veel controverse op. In de nota is de typische PvdA staatsbemoeienis weer terug te vinden, die de cultuurindustrie in Nederland en ook in Amersfoort al jaren verlamt. De kans om een plekje voor een evenement te vinden is veel kleiner als je niet door de gemeente gesubsidieerd wordt.Op 13 oktober bespreekt […]

Roland Offereins © 2014