bezuinigen

Nieuwe coalitie verzwijgt cruciale informatie

De nieuwe coalitie heeft bij het opstellen van het coalitie-akkoord essentiële berekeningen genegeerd. Ambtenaren in het stadhuis berekenden de bezuinigingsnoodzaak voor de komende jaren op 15 tot 20 miljoen euro. In het coalitieakkoord staat echter een bedrag genoemd van slechts 8 miljoen euro.Vandaag is de start van de nieuwe coalitie van VVD, PvdA, D66 en […]

Coalitieakkoord: valse en gebroken beloftes

De nieuwe coalitie spreekt van ‘samenwerken in vertrouwen’. Maar de werkelijkheid is heel anders. Het coalitieakkoord staat vol met valse en gebroken beloftes. Zo belooft de coalitie 5 miljoen euro te steken in het compenseren van de landelijke bezuinigingen op de huishoudelijke hulp terwijl dat geld er niet is en weigeren ze het door inwoners […]

Angsthazerij VVD kost Amersfoort miljoenen

  De VVD trekt de steun in voor de bezuiniging op de huisvesting van de gemeente. De besparing van 1 miljoen euro die de geplande renovatie zou opleveren, kan nu niet gerealiseerd worden. Het CDA vreest dat de besparingen nu ten koste gaan van voorzieningen in de stad.

Algemene beschouwingen bij de bezuinigingsopgave voor 2012 en verder

Dit is de tekst die ik vandaag uitsprak bij de behandeling van de bezuinigingsnota:Voorzitter, Net als veel andere gemeenten, staat ook Amersfoort voor een ongekend grote bezuinigingsopgave. Uit de voorstellen die het college heeft gedaan blijkt dat dat mogelijk is. Het licht gaat niet uit in deze stad, voorzitter. Alhoewel dat bij veel van de […]

VVD, D66, Groenlinks en CDA beëindigen samenwerking met BPA

De fracties van VVD, D66, Groen Links en CDA hebben vandaag besloten niet verder te gaan met de BPA. De fractie van de BPA heeft zijn eerder toegezegde steun voor het coalitieakkoord schriftelijk ingetrokken. VVD, D66, Groenlinks en CDA hadden de BPA om duidelijkheid gevraagd na de ontstane crisis in die partij. Het opstappen van […]

Samen maken we Amersfoort

Vandaag spreek ik namens het CDA tijdens de algemene beschouwingen voor de begroting voor 2011-2014 de volgende bijdrage: Amersfoort is een stad in verandering. Stond onze stad de afgelopen decennia in het teken van groei; nu is het eind van die groei in zicht. De komende decennia is het onderhouden van de stad de grootste […]

VVD en D66 winnaars in nieuw college

Vandaag presenteerden BPA, Groenlinks , D66 en VVD zich als de nieuwe coalitie. Van de ambities van Groenlinks is vrijwel niets overgebleven en de BPA zal moeite hebben de extra ‘geldverspilling’ die de vier partijen in het Heiligenbergerbeekdal aankondigden te verdedigen. Vooral de programma’s van D66 en VVD waren terug te vinden in de speeches […]

Iedereen doet mee

Vandaag spreek ik rond 18.15 uur mijn speech uit tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor 2010. Hierbij de tekst van mijn toespraak.De begroting die voor ons ligt is de begroting van 2010 tot 2013. Maar eigenlijk gaat deze begroting niet verder dan volgend jaar. Het college heeft bezuinigingsvoorstellen gedaan voor een bedrag van […]

Gemeentelijke reservepotjes opheffen

Het gemeentelijk beleid is opgedeeld in verschillende programma’s en deelprogramma’s Elk van deze onderdelen heeft een eigen reservepotje voor onvoorziene zaken. Bij de begroting stel ik voor deze potjes samen te voegen en te halveren. Dit levert veel geld op. Waarschijnlijk steunt een meerderheid van de raad mijn voorstel. Omdat de gemeentelijke inkomsten fors teruglopen […]

Bezuinigen in 2010

Gisteren besprak de gemeenteraad het de voorstellen van het college om te komen tot een begroting voor 2010 en verder. Namens de CDA fractie hield ik een toespraak.

Roland Offereins © 2014