college

Nieuw college in de steigers, maar besluiten blijven uit

Vandaag presenteert informateur Van Bergen een verslag van informatiebesprekingen. Daarin staat dat PvdA, VVD, D66 en Groenlinks elkaar hebben gevonden in de vorming van een nieuwe coalitie. Helaas is er inhoudelijk weinig overeenstemming tussen de partijen. De hete aardappelen worden doorgeschoven naar een volgende periode. Wel is al besloten dat VVD en PvdA allebei twee […]

Passieve VVD en PvdA schuiven verantwoordelijkheid van zich af

Informateur Geert Jansen komt na overleg met alle partijen tot een opvallende conclusie: D66, Groenlinks ChristenUnie en CDA moeten met gedoogsteun van Groep Van Vliet de politieke impasse in Amersfoort doorbreken. VVD is niet bereid tot compromissen en PvdA is meer geinteresseerd in de macht in een nieuw college, dan in oplossingen voor moeilijke dossiers.Dat […]

VVD, D66, Groenlinks en CDA beëindigen samenwerking met BPA

De fracties van VVD, D66, Groen Links en CDA hebben vandaag besloten niet verder te gaan met de BPA. De fractie van de BPA heeft zijn eerder toegezegde steun voor het coalitieakkoord schriftelijk ingetrokken. VVD, D66, Groenlinks en CDA hadden de BPA om duidelijkheid gevraagd na de ontstane crisis in die partij. Het opstappen van […]

Grote uitdagingen voor nieuw college

Dinsdag is het nieuwe college van Amersfoort geïnstalleerd. Namens het CDA is Gert Boeve de komende vier jaar wethouder. Hij heeft een zware portefeuille met Economische Zaken, Welzijn, Zorg, Wonen, Amersfoort Vernieuwt en de ontwikkeling van Vathorst. Uit het coalitieakkoord dat tussen BPA, VVD, D66 Groenlinks en CDA is gesloten, blijkt dat de partijen zich bewust […]

VVD en D66 winnaars in nieuw college

Vandaag presenteerden BPA, Groenlinks , D66 en VVD zich als de nieuwe coalitie. Van de ambities van Groenlinks is vrijwel niets overgebleven en de BPA zal moeite hebben de extra ‘geldverspilling’ die de vier partijen in het Heiligenbergerbeekdal aankondigden te verdedigen. Vooral de programma’s van D66 en VVD waren terug te vinden in de speeches […]

Peuterspeelzaal niet in lopend schooljaar sluiten

De lokale welzijnsorganisatie SWA die de de peuterspeelzalen in Amersfoort beheert heeft besloten een speelzaal in Nieuwland per 1 maar 2010 te sluiten. Ik pleit voor een zorgvuldige aanpak en roep de SWA op om de sluiting in de zomervakantie pas door te voeren. De belangstelling voor peuterspeelzalen loopt fors terug. Door steeds frequenter gebruik […]

Gemeentelijke reservepotjes opheffen

Het gemeentelijk beleid is opgedeeld in verschillende programma’s en deelprogramma’s Elk van deze onderdelen heeft een eigen reservepotje voor onvoorziene zaken. Bij de begroting stel ik voor deze potjes samen te voegen en te halveren. Dit levert veel geld op. Waarschijnlijk steunt een meerderheid van de raad mijn voorstel. Omdat de gemeentelijke inkomsten fors teruglopen […]

Eerlijke politiek volgens de BPA

Veel mensen klagen over politici omdat zij gedane beloftes vaak breken. De BPA zegt steeds ‘niet rechts, niet links, gewoon eerlijk’ te zijn. Wat de mannen van de BPA daarmee bedoelen blijkt al binnen twee dagen na de verkiezingen.

Roland Offereins © 2014