economie

Meer vrouwen in de top!

Het Europees Parlement wil het zwangerschapsverlof verlengen tot 20 weken. De organisaties en politieke partijen die nu staan te juichen om dit voorstel, zijn dezelfden die eerder schande spraken van het geringe aantal ministers in het nieuwe kabinet.Maar wanneer vrouwen vanwege zwangerschap nòg langer hun werk onderbreken, verslechteren hun kansen op werk. Voor die weken […]

Een leefbare stad voor iedereen

Hierbij de tekst van mijn toespraak van vandaag bij de behandeling van de resultaten van het coalitieakkoord 2006-2010. Ik heb maar drie (!) minuten spreektijd. Dus ik heb maar een klein deel van de resultaten aan bod laten komen.StadsvernieuwingUit onderzoek blijkt: de meeste Amersfoorters zijn steeds tevredener over hun stad. Wie de situatie in bijvoorbeeld […]

Waardeloze parkeernormen kosten banen

Zometeen begint het debat over de parkeerproblemen in Amersfoort. De gemeente zit ondernemers die meer parkeerruimte nodig hebben dusdanig in de weg, dat onherroepelijk banen gaan verdwijnen. Het is onvoorstelbaar, maar alleen het CDA maakt bezwaar tegen deze situatie.Stel je voor: je bent ondernemer en wil je met je bedrijf van 800 mensen vestigen in […]

Iedereen profiteert van nieuwe westelijke rondweg

De nieuwe westelijke rondweg die het CDA voorstelt is veiliger, beter voor de natuur, geeft minder overlast voor bewoners en zorgt voor minder files en meer banen. Vandaag presenteerde het CDA zijn plan voor een verbeterde ontsluiting van het verkeer aan de westkant van de stad. Het CDA kiest voor een weg met twee keer […]

Iedereen doet mee

Vandaag spreek ik rond 18.15 uur mijn speech uit tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor 2010. Hierbij de tekst van mijn toespraak.De begroting die voor ons ligt is de begroting van 2010 tot 2013. Maar eigenlijk gaat deze begroting niet verder dan volgend jaar. Het college heeft bezuinigingsvoorstellen gedaan voor een bedrag van […]

Roland Offereins © 2014