gratis OV

Omroep affaires

Joshua Livestro is conservatief, rechts, uitgesproken en heeft een scherpe pen, waarbij hij ook zijn eigen VVD niet spaart. Hij is ook mijn damleraar geweest in aanloop van de Amersfoortse damkampioenschappen voor lagere scholen in 1983. Om die reden volg ik wat hij publiceert met meer dan gemiddelde belangstelling.

Resultaten proef gratis OV niet bruikbaar

Vorig jaar is er een proef geweest met gratis busvervoer op zaterdag. De ‘Winkelexpress’ reed vanuit Nieuwland en Hoogland naar het centrum en weer terug. Een aantal partijen in de raad wil gratis OV in Amersfoort, dus zijn de resultaten van deze proef van belang.

Busje komt zo?

Vandaag is in de Amersfoortse Courant te lezen dat er vanaf 12 december aanzienlijk minder bussen in de stad zullen rijden. Connexxion versobert de dienstregeling omdat de rijksbijdrage voor het openbaar vervoer fors minder wordt en we in de Gemeenteraad besloten hebben dat kortingen van de rijksoverheid in principe niet door gemeentelijk geld gecompenseerd worden.

Gratis OV in Amersfoort

De provincie gaat een proef met gratis openbaar vervoer in Amersfoort uitvoeren. Binnenkort rijdt de bus vanuit Nieuwland gratis naar het stadscentrum. Echt gratis is het natuurlijk niet, de provincie betaalt de proef en de gemeente levert de personele ondersteuning.

Roland Offereins © 2014