hervormingen

Je krijgt in Amersfoort meer, voor minder geld.

Gisteren was het slotdebat van de lijsttrekkers in de Joriskerk. Daar kreeg ik de vraag op welk behaald resultaat ik het meest trots ben. Natuurlijk ben ik blij dat dankzij de inzet van het CDA de coffeeshops bij scholen na jaren van strijd eindelijk verdwijnen aan het eind van dit jaar. Ik vind het heel […]

PvdA breekt met traditie en verdient lof voor standpunt AOW

De moeilijke maar onvermijdelijke beslissing om in te stemmen met een verhoging van de AOW leeftijd, levert de PvdA veel kritiek op. In de afgelopen 20 jaar had de PvdA juist de gewoonte om weg te lopen voor noodzakelijke herzieningen in de verzorgingsstaat. Deze trendbreuk moeten we daarom prijzen. De pogingen van het vorige PvdA/CDA […]

Roland Offereins © 2014