parkeren

Grote uitdagingen voor nieuw college

Dinsdag is het nieuwe college van Amersfoort geïnstalleerd. Namens het CDA is Gert Boeve de komende vier jaar wethouder. Hij heeft een zware portefeuille met Economische Zaken, Welzijn, Zorg, Wonen, Amersfoort Vernieuwt en de ontwikkeling van Vathorst. Uit het coalitieakkoord dat tussen BPA, VVD, D66 Groenlinks en CDA is gesloten, blijkt dat de partijen zich bewust […]

Een leefbare stad voor iedereen

Hierbij de tekst van mijn toespraak van vandaag bij de behandeling van de resultaten van het coalitieakkoord 2006-2010. Ik heb maar drie (!) minuten spreektijd. Dus ik heb maar een klein deel van de resultaten aan bod laten komen.StadsvernieuwingUit onderzoek blijkt: de meeste Amersfoorters zijn steeds tevredener over hun stad. Wie de situatie in bijvoorbeeld […]

Waardeloze parkeernormen kosten banen

Zometeen begint het debat over de parkeerproblemen in Amersfoort. De gemeente zit ondernemers die meer parkeerruimte nodig hebben dusdanig in de weg, dat onherroepelijk banen gaan verdwijnen. Het is onvoorstelbaar, maar alleen het CDA maakt bezwaar tegen deze situatie.Stel je voor: je bent ondernemer en wil je met je bedrijf van 800 mensen vestigen in […]

Parkeerproblemen wèl oplossen

Uit een peiling onder inwoners blijkt dat parkeerproblemen in Amersfoort zijn toegenomen. Een aantal maatregelen die het college onlangs heeft genomen maken die problemen nog erger, maar de klachten van bewoners vinden geen gehoor bij VVD-wethouder Luchtenveld. Hij is niet bereid om na te denken over het verbeteren van het parkeerbeleid.In onlangs vastgestelde parkeerregels zijn […]

Het Parkeerfonds – deel 5: hoe nu verder?

Drastische maatregelen zijn nodig om de parkeerbegroting weer gezond te maken. Niet door het Parkeerfonds op te heffen, zoals het college wil, maar door het fonds te laten functioneren zoals het bedoeld is: een schommelfonds, dat meevallers en tegenvallers van een sluitende begroting opvangt.

Het parkeerfonds – deel 4: dubbele reserves

De gemeente betaalt Parkeerservice jaarlijks 2 miljoen voor het uitvoeren van taken die met parkeren te maken hebben. De gemeente gaat ervan uit dat er jaarlijks ook weer 2,45 miljoen binnenkomt, maar gisteren gaf ik al aan dat dat waarschijnlijk minder wordt. De bescheiden winst gaat in principe terug naar de gemeente, maar er is […]

Roland Offereins © 2014