St. Elisabeth

Wonen in het beekdal niet ten koste van groen

De gemeente maakt plannen voor de herinrichting van het Heiligenbergerbeekdal, het gebied tussen het Sportfondsenbad en de kinderboerderij De Vosheuvel. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, gaan de plannen niet ten koste van het groen in het gebied.

Zwembadterrein bebouwen of niet?

Bij de laatste raadsvergadering is mijn voorstel het Sportfondsenbad niet te renoveren aangenomen. Leefbaar Amersfoort en Groenlinks waren mijn felste tegenstanders, maar zijn nu de eersten om het terrein van het zwembad van een nieuwe invulling te voorzien.

Raadsvergadering

Kwam het de afgelopen maanden (te) vaak voor dat tijdens raadsvergaderingen besluiten werden uitgesteld, voorstellen werden terugverwezen naar de behandelende commissie of notities op het laatste moment werden teruggetrokken, vanavond zijn er door college en raad echt meters gemaakt.

Roland Offereins © 2014