wonen

De fut is er uit bij het college

Goed 8 maanden na de start lijkt dit college er al niet veel zin meer in te hebben. Het college wil nog snel een paar stippen op de kaart van Amersfoort zetten, maar dat was het wel. Maar er is nog genoeg te doen. De leegstand op bedrijfsterreinen is ongekend hoog; verloedering dreigt, nee, gebeurt al. […]

Huurhuizen eerlijker verdelen

Mensen die actief zoeken naar een huurwoning moeten eerder een huis toegewezen krijgen. Deze week heb ik een voorstel gedaan om de manier waarop de sociale huurwoningen worden verdeeld te verbeteren.Op dit moment telt alleen hoe lang je al ingeschreven staat. Het maakt niet uit of je in die tijd ook echt op zoek bent […]

Woon Werk Bonus

Een bonus van maximaal 500 euro voor wie wonen en werken in Amersfoort combineert. Dat is het voorstel dat ik vandaag heb gepresenteerd. Het doel is Amersfoort bereikbaarder te maken.

Roland Offereins © 2014